Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Biobank

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu korzysta z infrastruktury Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego. Laboratoria wyposażone są w niezbędne instalacje, w tym klimatyzację strefową, a warunki środowiskowe są monitorowane. Jednostka posiada możliwości lokalowe pozwalające na odseparowanie poszczególnych etapów przyjęcia, porcjowania i preparatyki materiału biologicznego a także pracy na materiale gromadzonym. Posiadamy wydzieloną strefę czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych, chemicznych, komunalnych). Dostęp do pomieszczeń odbywa się w sposób kontrolowany.