Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Biobank

Biobank UMW wyposażony jest m.in. w:

 • zamrażarki niskotemperaturowe -80oC - wszystkie urządzenia podłączone do systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury backup CO2 - praca zamrażarki oraz poziom CO2 w butli są podwójnie monitorowane

 • wirówki laboratoryjne z chłodzeniem

 • komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa
 • autoklaw oraz suszarkę/sterylizator

 • drukarki oraz czytniki kodów (w tym skaner kodów 2D krioprobówek w statywach typu SBS)

 • przenośny miernik tlenu

 • izotermiczne pojemniki tranpsportowe różnych pojemności
 • rejestratory temperatury dla zakresu -200oC - +200oC (w tym 8-kanałowy przenośny rejestrator temperatury)

 • drobny sprzęt laboratoryjny (łaźnie wodne, vortexy, pipety, wirówki do mikropłytek, dejonizator wody, mieszadła magnetyczne, wagi analityczną oraz precyzyjną, dygestoria)

 • dedykowane oprogramowanie służące do obsługi biobanku