Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Biobank

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zachęca wszystkie jednostki UMW do współpracy naukowej, według określonych wariantów:

 

1. Współpraca dotycząca gromadzenia materiału biologicznego oraz danych bez określonego celu badawczego (na podstawie pozytywnej Opinii Komisji Bioetycznej Nr KB - 541/2018, Nr KB - 794/2018 oraz Nr KB - 666/2019), rozpoczęcie nowych pobrań na podstawie tzw. zgody otwartej.

Biobank dostarcza gotowe formularze świadomej zgody pacjenta/dawcy (zawierające elementy dot. ochrony danych osobowych), informacji o projekcie i klauzuli informacyjnej RODO, ankiety demograficzno-medycznej oraz procedury i instrukcje pobrania materiału biologicznego.

 

2. Współpraca dotycząca udostępnienia z zasobów Biobanku materiału biologicznego i/lub danych z nim związanych do celów naukowo-badawczych, rozwojowych lub dydaktycznych.

Konieczne uzyskanie pozytywnej Opinii Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania/projektu na już pobranych próbkach.

 

3. Współpraca dotycząca kompletnych kolekcji materiału biologicznego, przechowywanych w jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zgodnie z przyjętymi modelami:

Model I

Model 1

 

 Model II

Model 2

 

 Model III

Model 3

 

4. Współpraca w zakresie nowego projektu - pobranie materiału biologicznego i danych do określonego celu badawczego

Model projekt