Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Biobank

Wspomagamy następujące jednostki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dostępie do nadzorowanej infrastruktury, zapewniającej bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego:

  • Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne)
  • Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej)
  • Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
  • Katedra i Zakład Farmakognozji
  • Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  • Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
  • Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej